Homo sapiens suanpchansis

23.století, informace ze základního znalostního balíčku |

Svět a myšlení lidí mění výrazné vůdčí osobnosti, technologický pokrok nebo výrazné rány osudu. Velký úpadek odstartoval v druhé polovině jednadvacátého století a rozdělil národy a kontinenty. Politické, zdravotní a surovinové krize zapříčiňovaly kolapsy a zhroucení starých pořádků. Měnily se hranice, formovaly se samozvané celky pochybné stability. Světový internet se drolil na menší celky, které mohly lépe kontrolovat nejprve různé unie, potom státy, jinde byl internet dokonce odstřižen. Celý příspěvek

Historie Thonisu

23. století, Euro-Ruská unie, Republika Čechy a Morava |

Počátky Thonisu se datují do třicátých let jednadvacátého století, ještě než Prahu postihly záplavy a tisíciletá voda smetla většinu městské části Smíchov1. Už tehdy na Smíchově vznikal zárodek čtvrtě muslimských Egypťanů utíkajících ze své domoviny. Po povodních dala divoká a násilná desetiletí vzniknout egyptskému ghettu, které jeho obyvatelé nazvali Thonis. Thonis je staroegyptskou obdobou Atlantidy, starověký Thonis utonul v moři, oproti tomu pražský Thonis vzešel z povodně. Z tohoto faktického kontrastu si Egypťané slibovali symbolické zvrácení smutného osudu imigrantů v cizí zemi. Nutno dodat, že Atlantidu doposud nikdo nenašel, naopak bohaté přístavní město Thonis bylo objeveno na dně Středozemního moře, do kterého se propadlo v osmém století našeho letopočtu.

Celý příspěvek